Države za koje je državljanima Srbije potrebna međunarodna vozačka dozvola i države koje ne priznaju srpsku dozvolu

Međunarodna vozačka dozvola
Međunarodna vozačka dozvola

Ako krećete na put automobilom, planirate put ili kraći boravak u nekoj od navedenih država, dobro je znati za koje države je državljanima Srbije potrebna međunarodna vozačka dozvola, a koje države uopšte ne priznaju srpske vozačke dokumente niti ikakve međunarodne vozačke dozvole.

Strane vozačke dozvole uopšte ili vozačke dozvole Republike Srbije ne priznaju Vijetnam, Kina, Mongolija, Namibija, Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda i Tajland.

Međunarodna vozačka dozvola je, pak, potrebna za mnoge države. Međutim, često vam je u praksi niko neće tražiti, ali preporuka je da je treba imati za svaki slučaj, iako nije jeftina.

Ispod je spisak država, koji smo preuzeli sa sajta Ministarstva, na kojoj smo tamnijom crvenom bojom obeležili države za koje je potrebna međunarodna vozačka dozvola, a svetlo crvenom smo obeležili države koje ne priznaju srpske vozačke dozvole, a često ni međunarodne vozačke dozvole.

Države i vozačka dozvola Republike Srbije

Azerbejdžan – Nacionalna vozačka dozvola Republike Srbije važeća je na teritoriji Azerbejdžana, pod uslovom da joj važnost nije istekla. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarijalnim (overenim) prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi.

Albanija – Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom, a to sve na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola od 20.10.2015. godine.

Australija – Korišćenje nacionalnih vozačkih dozvola drugih zemalja na teritoriji Australije u nadležnosti je federalnih država. Načelno, propisi federalnih država su istovetni, tako da stranci koji ne poseduju vizu za stalni boravak, biznismeni ili lica sa privremenom radnom dozvolom, mogu upravljati motornim vozilom sa njihovom nacionalnom vozačkom dozvolom, uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili prevoda iste na engleski jezik. U slučaju prestanka pomenutog statusa (dobijanje stalnog prebivališta ili državljanstva Australije) strani državljanin je u obavezi da pribavi australijsku dozvolu u roku od tri meseca od prestanka ranijeg, odnosno sticanja novog statusa. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Australiji, a stariji su od 25 godina, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Australije, u kategoriji za putnička vozila i motocikle i to bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Austrija – Nosiocima vozačke dozvole Srbije nije potrebna međunarodna vozačka za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Austrije za sve kategorije upravljanja vozilom.

Belgija – Vozačka dozvola Republike Srbije može se koristiti u tranzitu i za vreme privremenog boravka u Belgiji. što je najviše 90 dana i to uz međunarodnu vozačku dozvolu. Posle navedenog roka propisana je obaveza zamene za belgijsku dozvolu.

Belorusija – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti za vreme privremenog boravka u Belorusiji, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju iz 1968. godine. Ukoliko dozvola ne ispunjava zahteve iz Konvencije mora se posedovati overeni prevod na ruski ili beloruski jezik. U slučaju odobrenja stalnog boravka dozvola se mora zameniti u roku od 90 dana od dana odobrenja.

Bosna i Hercegovina – Državljani Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu Republike Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, osim za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj nema obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole.

Brazil – Pored srpske vozačke dozvole neophodno i posedovanje međunarodne vozačke dozvole tokom prvih 180 dana boravka. Po isteku pomenutog perioda obavezna je zamena za brazilsku vozačku dozvolu.

Bugarska – Vozačka dozvola Srbije važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Republici Bugarskoj.

Velika Britanija – Državljani Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji, a maksimum je do 12 meseci od trenutka ulaska, odnosno tokom tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola.

Vijetnam – Vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, ne važe u Vijetnamu.

Grčka – Priznaje se vozačka dozvola Srbije, a u slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita.

Gruzija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Gruzije. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za gruzijsku bez polaganja testa, ali sa rokom važenja same dozvole. Obratite pažnju, jer je vožnja u Gruziji izuzetno rizična.

Danska – Državljani Srbije koji regulišu svoj boravak mogu izvršiti direktnu zamenu srpske za dansku vozačku dozvolu za B kategoriju i to bez obaveze ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Estonija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju stalnog boravka dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka.

Zambija – Državljanima Srbije do 90 dana od dana ulaska nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti zambijska vozačka dozvola.

Izrael – Priznaju se vozačke dozvole Srbije u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Izraela, ali uz posedovanje važećeg pasoša i dokaza o boravku. Po proteku tog roka dozvola se može zameniti za izraelsku, uz polaganje testa.

Indija – Vozačka dozvola Srbije se može koristiti do mesec dana. Po isteku navedenog perioda potrebno je da se poseduje međunarodna vozačka dozvola ili da se podnese zahtev za izdavanje indijske dozvole.

Irska – državljani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj, a maksimum je do 12 meseci od trenutka ulaska, odnosno tokom tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za irsku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola.

Italija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije tokom privremenog boravka ili tranzita uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili zvaničnog prevoda iste. Prema bilateralnom sporazumu o uzajamnom priznavanju zamene vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu 8. aprila 2013. godine, nacionalne vozačke dozvole važe do godinu dana od datuma regulisanog boravka u Italiji i nije potrebno ponovno polaganje vozačkog ispita.

Japan – Priznaju se vozačke dozvole Srbije, ali je neophodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola izdata na obrascu propisanom Ženevskom konvencijom iz 1949. godine.

JermenijaPriznaju se vozačke dozvole Republike Srbije s obzirom da je Srbija potpisnik Konvencije iz 1968. godine.

Južnoafrička Republika – Radi upravljanja motornim vozilom, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste na engleski jezik sačinjen kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Južnoafričkoj Republici. Opšti preduslov je da su nacionalna ili međunarodna vozačka dozvola izdati pre datuma odobrenja privremenog ili stalnog boravka.

Kanada – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti samo u određenom vremenskom periodu, zavisno od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 meseci, Alberta do 12 meseci itd.). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacinalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola.

Katar – Srpski državljani koji turistički borave u Državi Katar, pored vozačke dozvole Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu. Državljanima Srbije koji imaju regulisan boravak u Državi Katar priznaje se nacionalna vozačka dozvola, uz mogućnost direktne zamene za vozačku dozvolu Države Katar.

Kina – Vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, nemaju pravnu važnost. Zakonska je obaveza da se mora lično podneti zahtev za izdavanje kineske privremene vozačke dozvole sa rokom važenja do 3 meseca i bez mogućnosti produžavanja.

Kipar – Sa srpskom vozačkom dozvolom može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u Kipar. Po isteku navedenog perioda mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom.

Republika Koreja (Južna Koreja) – Priznaju vozačke dozvole Srbije, ali je nephodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola. Rok važenja obe dozvole je godinu dana od datuma ulaska u Koreju.

Kuvajt, Jemen, Bahrein, Saudijska Arabija – Srpski državljani koji imaju posetilačku vizu, pored vozačke dozvole Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu.

Letonija – U Letoniji može upravljati motornim vozilom samo lice koje poseduje:

  • vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);
  • vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968.
  • vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.

Strani državljani na boravku u Letoniji dužem od godinu dana dužni su da nacionalnu vozačku dozvolu zamene, osim ako se ne radi o dozvolama koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA, ili se radi o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.

Luksemburg – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti za vreme privremenog boravka u Luksemburgu.

Litvanija – Vozačke dozvole Srbije mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u Litvaniji.

Lihtenštajn – Preporuka je da vozači koji putuju iz Srbije u Kneževinu Lihtenštajn pribave i međunarodnu vozačku dozvolu.

Mađarska – Priznaju se vozačke dozvole Srbije. Lica koja regulišu privremeni ili stalni boravak u Mađarskoj mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu.

Makedonija – Sa Makedonijom postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola od 18.11.2014. godine, što znači da se priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka.
Državljanin Republike Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.

Malta – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Srpska vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu.

Moldavija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije za putovanje ili tranzit.

Monako – Za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

Mongolija – Vozačke dozvole Srbije ne mogu se koristiti za upravljanje motornim vozilom.

Norveška – Vozačka dozvola Srbije važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole u trajanju od 3 meseca.

Namibija – Ne priznaje se vozačka dozvola Srbije. Za upravljanje motornim vozilom na teritoriji Namibije neophodno je dozvolu prevesti na engleski jezik i izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu u Auto moto savezu u Vindhuku, Namibija.

Nemačka – Radi upravljanja motornim vozilom u SR Nemačkoj je pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste sačinjen kod ovlašćenog organa Republike Srbije ili AMSS. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 185 dana, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za nemačku vozačku dozvolu bez obaveze polaganja vozačkog ispita i to za sve kategorije upravljanja vozilom.

Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda – Ne priznaju se inostrane vozačke dozvole. Obaveza je da se pribavi njihova nacionalna dozvola.

Nikaragva – Priznaju se vozačke dozvole Srbije do isteka roka njihovog važenja. Nakon isteka roka važenja mora se zatražiti nikaragvanska vozačka dozvola.

Oman – Priznaju se vozačke dozvole Srbije, ali je neophodno da se poseduje međunarodna vozačka dozvola.

Palestina – Državljanima Srbije za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

Paragvaj – Vozačku dozvolu Srbije moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom samo u periodu trajanja vize.

Peru – Priznaju vozačke dozvole Srbije do 6 meseci dana od dana legalnog ulaska i boravka. Vozačka dozvola se može zameniti za peruansku iste kategorije za upravljanje motornim vozilom ukoliko Odeljenju za vozačke dozvole Direkcije za saobraćaj i bezbednost na putevima prezentira pasoš Republike Srbije sa pečatima njihovih organa o legalnom ulasku i boravku i priloži sledeća dokumenta:

  • potvrdu o psihosomatskoj sposobnosti;
  • potvrdu MUP-a Republike Srbije o autentičnosti iste, uz naznaku kategorije vozila kojima može upravljati (uz zvaničan prevod na španski i overu od strane našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva);
  • potvrdu o položenom ispitu o pravilima putnog tranzita i transporta, u skladu sa kategorijom vozačke dozvole koja se zamenjuje;
  • kopija ličnog dokumenta (lične karte za strance);
  • potvrda o uplati takse.

Poljska – Vozačka dozvola Republike Srbije se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku uz plaćanje takse i njen povraćaj MUP-u Republike Srbije.

Portugalija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije, osim u slučaju iznajmljivanja (rentiranja) vozila kada je potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Rumunija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Ruska Federacija – Lica koja privremeno borave na teritoriji Ruske Federacije imaju pravo da upravljaju motornim vozilom sa međunarodnom ili nacionalnom vozačkom dozvolom koja odgovora uslovima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju od 8.11.1968. godine i na kojoj je tekst napisan latiničnim pismom. S obzirom da poleđina obrasca nove srpske vozačke dozvole sadrži ćirilički tekst, preporučuje se posedovanje overenog prevoda na ruski jezik.

U slučaju kada lica dolaze u Rusku federaciju na stalni boravak, nacionalna vozačka dozvola koju poseduju smatra se nevažećom po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole za stalni boravak, ukoliko je dozvola boravka dobijena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Ruske Federacije, a zamena za rusku vrši se na propisan način;

SAD – Vozačku dozvolu Republike Srbije moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom (kartonskom, roze) obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka. Ukazujemo da pojedine savezne države SAD imaju posebna pravila ili ograničenja u pogledu mogućnosti korišćenja srpske vozačke dozvole.

Slovačka – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije tokom tranzita ili privremenog boravka.

Slovenija – Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.). Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.

Sudan – Priznaju se vozačke dozvole Srbije do 90 dana od dana ulaska. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti sudanska vozačka dozvola.

Turska – Vozačke dozvole Srbije smatraju se kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Tajland – Ne priznaju se vozačke dozvole Srbije.

Ujedinjeni Arapski Emirati – Državljani Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u UAE mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu UAE i to bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Ukrajina – Vozačka dozvola Republike Srbije može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Filipini – Priznaju se vozačke dozvole iz Srbije bez međunarodne vozačke dozvole i to do 90 dana od dana dolaska. Posle tog roka, srpski državljani su u obavezi da sa engleskim prevodom dozvole, koji treba da overi Ambasada Republike Srbije, podnesu zahtev za izdavanje filipinske dozvole sa rokom važenja od dana podnošenja zahteva do roka do koga važi srpska dozvola.

Finska – Priznaju se vozačke dozvole Repbulike Srbije prilikom tranzita ili privremenog boravka u Finskoj. U slučaju stalnog boravka, vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka.

Francuska – Državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

Holandija – Pored srpske vozačke dozvole neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom.

Hrvatska – Za državljane Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Crna Gora – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije.

Češka – Priznaju se vozačke dozvole Srbije za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka lice ima rok od 3 meseca da srpsku dozvolu zameni za češku.

Čile – Pored vozačke dozvole Republike Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom, izuzev u slučaju tranzita ili privremenog turističkog boravka. U navedenom drugom slučaju, srpska vozačka dozvola važi samo za kategoriju B i to u periodu važenja dozvole za turistički boravak. Sud lokalne policije može zahtevati zvaničan prevod vozačke dozvole stranca. Strani državljani sa boravkom u Čileu, koji imaju nacionalne vozačke dozvole, mogu podneti zahtev za izdavanje čileanski vozačke dozvole ako ispunjavaju starosni uslov i ostale važeće kriterijume za izdavanje dozvole.

Švajcarska – Pored nacionalne vozačke dozvole potrebna je i međunarodna vozačka dozvola za boravak u kraćem periodu. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj u obavezi su da u roku od godinu dana od dana prijave boravka u Švajcarskoj podnesu zahtev za izdavanje švajcarske dozvole. Za dobijanje ove dozvole, polaže se tzv. „kontrolna vožnja“. Ukoliko ne zadovolje na ovoj proveri moraju da polažu kompletan vozački ispit.

Švedska – S obzirom da vozačke dozvole Srbije nisu izdate na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, važeće su u Švedskoj, samo ukoliko se priloži verifikovani prevod na jednom od navedenih stranih jezika, ili na švedski, danski ili norveški, kao i međunarodna vozačka dozvola.

Španija – Postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola, tako da državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Španiji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Španije i to bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Šta je međunarodna vozačka dozvola?

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji, a strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. Štampana je na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Period važenja međunarodne vozačke dozvole je tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka. Bitno je znati da se međunarodna vozačka dozvola ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

Međunarodna vozačka dozvola се izdaje na osnovu Bečke konvencije o saobraćaju na putevima iz 1968. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ, Zakona o poverenju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ 26/95) i Pravilnika o Međunarodnim vozačkim dozvolama.

Na kraju

Ako putujete u neku od navedenih zemalja, proverite da li vam je potrebna viza za ulazak. Takođe, za neke države je potrebna i zelena karta osiguranja, tj. zeleni karton.

Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva spoljnih poslova u skladu sa čl. 6 st. 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima i dodata je Jermenija kao država za koju je bitno imati informacije

Pročitaj još
Zahvaljujući neumornim borcima koji su branili izgradnju mini hidroelekrana na Toplodolskoj reci i velikoj podršci…