Države za koje je potreban zeleni karton

Zeleni karton tj. zelena karta osiguranja
Zeleni karton tj. zelena karta osiguranja

Putnik koji je namerio da svojim vozilom krene put neke države može biti neprijatno iznenađen ako mu zatraže tzv. zeleni karton, tj. zelenu kartu osiguranja. Za mnoge države u Evropi ovaj karton nije potreban, ali u neke se bez njega ne može. Pogledajte spisak država za koje je potrebno da posedujete zeleni karton.

Zeleni karton tj. zvanično Zelena karta je međunarodna karta osiguranja. To je međunarodna isprava kojom se potvrđuje posedovanje osiguranja od autoodgovornosti. Dakle, posedovanjem obrasca zelene karte dokazujete da vozilo poseduje osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu.

Države za koje nije potreban zeleni karton

U junu 2011. godine, potpisan je Multilateralni sporazum kojim je Srbija postala član tzv. Podsistema registarske oznake. Time vozači iz Srbije mogu bez zelene karte osiguranja ući u 32 države, a sporazum je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Države za koje nije potrebna zelena karta, a to su većinom države Evropske Unije, ali i još neke su:

 • Andora
 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Crna Gora (bilateralni sporazum)
 • Velika Britanija
 • Grčka
 • Danska
 • Estonija
 • Island
 • Italija
 • Irska
 • Kipar
 • Luksemburg
 • Litvanija
 • Letonija
 • Mađarska
 • Malta
 • Nemačka
 • Norveška
 • Portugalija
 • Poljska
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Finska
 • Francuska
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Češka
 • Švajcarska (sa Lihtenštajnom)
 • Švedska
 • Španija

Države za koje je potreban zeleni karton

Nama najbliže države za koje je potreban zeleni karton su Makedonija i Bosna i Hercegovina, jer ove dve države nisu potpisnice Multilateralnog sporazuma. Međutim, ako ste se kolima zaputili u Tursku ili u Rusiju, zelena karta osiguranja će vam biti potrebna. Uostalom pogledajte koje su to države:

 • Albanija
 • Belorusija
 • Bosna i Hercegovina
 • Iran
 • Izrael
 • Makedonija
 • Maroko
 • Moldavija
 • Rusija
 • Tunis
 • Turska
 • Ukrajina

Tako da ako ste se zaputili kolima u Iran, a preko Turske, za obe države će vam trebati zelena karta osiguranja, s tim što vam ni za Tursku ni za Iran ne treba viza.

Zeleni karton se pribavlja kod inicijalnog osiguravača i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja. Za izdavanje zelene karte potrebna je polisa obaveznog osiguranja na uvid i saobraćajna dozvola, uz plaćanje taksi. Uzmite ga na vreme jer je na granici mnogo skuplje.

Međunarodna vozačka dozvola

Mnogi putnici smetnu s uma ili pobrkaju obavezno posedovanje zelenog kartona i međunarodne vozačke dozvole. Države za koje je potreban zelena karta često ne traže posedovanje međunarodne vozačke dozvole i obratno. Informišite se za koje države je državljanima Srbije potrebna međunarodna vozačka dozvola i koje države uopšte ne priznaju našu vozačku dozvolu.

Uz sva potrebna dokumenta želimo vozite pažljivo, pazite na kolotrage i da li u tunelima ima katadioptera.

Pročitaj još
Jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije se nalazi na severu između sliva reke Mlave…