Kenija: Putevima nilskog konja, po betonu, u cik-cak

Impale su prve životinje na koje smo naišli po ulasku u “Nacionalni park Najrobi”, a za njima su usledile zebre i krdo bufala. Vozač nam je pojasnio stvari: – Prvo smo videli impale, a ovo su zebre, a ono iza njih je krdo bufala. –...