Tagged: Černobilj

Černobilj je poznat po Černobiljskoj nuklearnoj elektrani “Lenjin” koja je 1986. godine doživela havariju. Nalazi se blizu mesta Pripjat u Ukrajini.