Pripjat i Černobilj 25 godina nakon katastrofe (Putospektiva)

Pripjat Černobilj
Pripjat Černobilj

You may also like...

Pročitaj još
Na proputovanju kroz Rumuniju nakon Sibnja (Sibiu), zaputili smo se ka Brašovu, a preko Fagaraša.…